• Zakłady
  • Na żywo
  • Promocje
Postaw na koszykówkę i odbierz bonus

EKSTRA BONUS
ZA WYGRANE KUPONY


Przygotowałeś już typy na piłkarski weekend?⚽ Wrzuć je na kupon i wygraj ekstra bonus!
Ekstraklasa, 1. Liga, Ligue 1, Championship - jest w czy wybierać ✅

Dołącz do promocji i postaw kupon spełniający poniższe warunki. Jeżeli wejdzie, dostaniesz bonus! 💰

DOŁĄCZ
1

Dołącz do promocji i obstawiaj mecze piłki nożnej.

2

Stawiaj kupony spełniające warunki promocji:

Obowiązujące dyscypliny:
Piłka nożna
Czas trwania:
06.08. - 08.08.
Obowiązujace zakłady:
Przedmeczowe i na żywo.
Tylko wielokrotne (AKO).
Min. kurs dla jednego kuponu:
4,00
min. liczba zakładów na jednym kuponie:
5 zakładów
MIN. STAWKA NA JEDNYM KUPONIE:
20 zł

Kupony postawione za pomocą środków bonusowych i wypłacone za pomocą funkcji Cashout nie zaliczają się do promocji.
DOŁĄCZ
3

Jeżeli jeden kupon wejdzie, otrzymasz bonus 40 zł.

WYGRAJ 40 ZŁ
Klient otrzyma maks. 1 bonus.
KIEDY WYPŁACIMY BONUSY?
Do 10.08. do 17:00

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„MISJA KUPON”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej („Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 EUR („Betclic”).

1.3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”) i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnych. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 06.08.2021 r. od godz. 09:00 do dnia 08.08.2021 r. do godz. 23:59.

1.5. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany Promocji oraz jej wycofanie zostaną zakomunikowane za pośrednictwem Strony.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Promocji podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy posiadają Konto lub zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania Promocji i potwierdzili chęć uczestnictwa poprzez kliknięcie na przycisk „Dołącz”.

2.3. Z tytułu udziału w Promocji Użytkownikowi przysługuje nagroda w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie jednorazowego bonusu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości 40 zł („Nagroda”).

3.2. W celu uzyskania Nagrody należy, w dniach od 06.08.2021 r. od godz. 09:00 do 08.08.2021 r. do godz. 23:59, zawrzeć zakład wielokrotny, przedmeczowy lub na żywo, o minimalnym kursie 4,00 oraz minimalnej stawce w wysokości 20 zł na zdarzenia dotyczące meczów piłki nożnej („Kupon”).

3.3. Nagroda zostanie przyznana w przypadku jednego Kuponu rozliczonego jako wygrany.

3.4. W przypadku, gdy przynajmniej jedno ze zdarzeń objętych Kuponem zostanie anulowane lub przełożone przez organizatora, Kupon ten nie zostanie zakwalifikowany do Promocji.

3.5. Uzyskana Nagroda zostanie przypisana do osobnego salda na Koncie („Saldo Bonusowe”) do dnia 10.08.2021 r. do godz. 17:00.

3.6. Przed uzyskaniem przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty Nagrody, Użytkownik zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dnia przyznania Nagrody, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2,00, w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej Nagrody („Obrót”).

3.7. Za Kupon nie uznaje się: kuponów obstawionych przy użyciu środków z Salda Bonusowego, kuponów zawierających zakłady na te same wydarzenia (kupony powtarzające się), kuponów rozliczonych w ramach opcji „Cashout”, kuponów zawierających zakłady na „podwójną szansę”, a także kuponów zawierających zakłady z ofert „Boost” oraz „Super Kursy”.

3.8. Decyzja o przyznaniu Nagrody zostanie cofnięta, a wygrane pochodzące ze środków przyznanych w ramach Promocji zostaną anulowane, jeżeli po jej otrzymaniu, a przed spełnieniem wymogów Obrotu, Użytkownik zleci wypłatę jakichkolwiek środków z Konta.

3.9. Wartość nagrody uzyskanej w związku ze sprzedażą premiową usług wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.

4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności celem przyznania Nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2021 r.

6.2. Promocja nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.3. Promocja przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji przez Użytkownika, Nagroda oraz wygrane uzyskane przy jej użyciu zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia ze strony Użytkownika, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Konkurs jest zakończony

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.