MMA JACKPOT

Typuj KSW i wygraj
nawet 20 000 zł!

Znasz się na MMA? Obstaw sobotnią galę KSW 60 i rozbij bank! Możesz też zgarnąć ekstra bonus 10 zł za rywalizację z Kubańczykiem 💰 Wchodzisz w to?

DOŁĄCZ
1

Zapisz się do promocji, klikając "DOŁĄCZ".

2

Wytypuj dokładnie 9 walk gali KSW 60, wskazanych na liście poniżej.
Pamiętaj, aby były to wyniki na zwycięzcę walki.

Obowiązujące dyscypliny:
KSW 60
Czas trwania:
21-24.04
Min. stawka na kuponie:
10 zł
Min. kurs na kuponie:
brak
Obowiązujące zakłady:
Tylko przedmeczowe.
Typy 1 lub 2.
kiedy wypłacimy?
Do 27.04 do godz. 17:00
Kupony postawione za pomocą środków bonusowych i wypłacone za pomocą Cashout nie zaliczają się do promocji.
W akcji liczy się 5 pierwszych kuponów spełniających warunki (każdy kolejny nie bierze udziału w akcji).


Obowiązujące walki:

Wikłacz - Surdyn
Koziorzębski - Surdu
Rola - Wójcik
Klaczek - Barborik
Ilić - Dudek
Sobiech - Kaczmarczyk
Ugonoh - Samociuk
Ziółkowski - Kazieczko
de Fries - Narkun

3

Gracze, którzy trafią rozstrzygnięcia dokładnie 9 walk na kuponie, podzielą między siebie pulę 20 000 zł. Jeżeli trafisz jako jedyny, zgarniesz całość!

DOŁĄCZ

POBIJ KUBAŃCZYKA i zgarnij BONUS!

Do zabawy dołączył już m.in. Jakub Flas, czyli KUBAŃCZYK. On wytypował! Ty też obstaw i spróbuj go pokonać! Jeśli trafisz więcej rozstrzygnięć niż Kubańczyk, Betclic doładuje Twoje konto bonusem 10 zł.

$

Oto, jak wygląda jego kupon na KSW 60:

Kupon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„JACKPOT MMA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej („Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 EUR („Betclic”).

1.3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”) i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnych. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 21.04.2021 r. od godz. 11:00 do dnia 24.04.2021 r. do godz. 20:00.

1.5. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany Promocji oraz jej wycofanie zostaną zakomunikowane za pośrednictwem Strony.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Promocji podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy posiadają Konto lub zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania Promocji i potwierdzili chęć uczestnictwa poprzez kliknięcie na przycisk „Dołącz”.

2.3. Z tytułu udziału w Promocji Użytkownikowi przysługuje nagroda w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie jednorazowego bonusu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu z puli nagród do w wysokości 20,000 zł („Nagroda”) i/lub jednorazowego bonusu w wysokości 10 zł („Nagroda Dodatkowa”).

3.2. Kuponami biorącymi udział w Promocji będą kupony zawarte w dniach od 21.04.2021 r. od godz. 11:00 do 24.04.2021 r. do godz. 20:00 na zakłady wielokrotne, za minimalna stawkę w wysokości 10 zł, na wynik końcowy wszystkich 9 walk gali mieszanych sztuk walk KSW 60 („Kupon”).

3.3. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie w przypadku prawidłowego wytypowania przez Użytkownika wszystkich zdarzeń objętych Kuponem i podzielona między Użytkowników, którzy spełnią wszystkie warunki określone niniejszym regulaminem, przy czym w przypadku, gdy którekolwiek ze zdarzeń objętych Kuponem zakończy się remisem, Kupon nadal zostanie zaliczony do udziału w Promocji.

3.4. Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana w przypadku prawidłowego wytypowania przez Użytkownika na Kuponie większej liczby zdarzeń względem kuponu opublikowanego na stronie internetowej pod adresem https://www.betclic.pl/promocja/jackpot-ch7822.

3.5. W przypadku, gdy więcej niż jedno ze zdarzeń objętych Kuponem zostanie anulowane, przerwane, przełożone lub z innych względów nie odbędzie się zgodnie z regulaminem KSW 60, Kupon nie zostanie zakwalifikowany do Promocji.

3.6. W ramach Promocji Użytkownik uprawniony jest do obstawienia nie więcej niż 5 Kuponów.

3.7.Uzyskana Nagroda i/lub Nagroda Dodatkowa zostaną przypisane do osobnego salda na Koncie („Saldo Bonusowe”) do dnia 27.04.2021 r. do godz. 17:00.

3.8. Przed uzyskaniem przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty Nagrody i/lub Nagrody Dodatkowej, Użytkownik zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dnia przyznania Nagrody i/lub Nagrody Dodatkowej, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2.00, w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej Nagrody i/lub Nagrody Dodatkowej („Obrót”).

3.9. Za Kupon nie uznaje się: kuponów obstawionych przy użyciu środków z Salda Bonusowego, kuponów rozliczonych w ramach opcji „Cashout”, kuponów zawierających zakłady na „podwójną szansę”, a także kuponów zawierających zakłady z ofert „Boost” oraz „Super Kursy”.

3.10. Decyzja o przyznaniu Nagrody i/lub Nagrody Dodatkowej zostanie cofnięta, a wygrane pochodzące ze środków przyznanych w ramach Promocji zostaną anulowane, jeżeli po jej otrzymaniu, a przed spełnieniem wymogów Obrotu, Użytkownik zleci wypłatę jakichkolwiek środków z Konta.

3.11. Wartość nagrody uzyskanej w związku ze sprzedażą premiową usług wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.

4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności celem przyznania Nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2021 r.

6.2. Promocja nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.3. Promocja przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji przez Użytkownika, Nagroda i/lub Nagroda Dodatkowa oraz wygrane uzyskane przy ich użyciu zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia ze strony Użytkownika, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Konkurs jest zakończony

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.