• Zakłady
  • Na żywo
  • Gry karciane
  • Promocje
IGRZYSKA BETCLIC

IGRZYSKA BETCLIC: 10 000 w puli nagród!

Rywalizacja w Tokio wreszcie się rozpoczęła. Choć te Igrzyska Olimpijskie będą inne niż zwykle, to w Betclic... jak zawsze możesz wygrać. I to sporo!

Dołącz do IGRZYSK BETCLIC i zbieraj punkty za każdą wygraną złotówkę (na kuponach pojedynczych i wielokrotnych). Możesz obstawiać cokolwiek zechcesz!

Dzięki zebranym punktom osiągaj kolejne poziomy i odbieraj bonus za każdy z nich. To nie koniec!
Będziesz także rywalizować z innymi - dodatkowymi bonusami nagrodzimy aż 20 graczy z klasyfikacji generalnej.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISU

Maksymalna liczba Graczy mogąca wziąć udział w promocji została osiągnięta.
Nie można więc już zapisać się do promocji. Gracze, którzy zdołali się zapisać, wciąż uczestniczą w promcji wedle ustalonych zasad.

Stawiaj zakłady kwalifikujące się do promocji do 8 sierpnia:

jakie sporty?
WSZYSTKIE
KIEDY
23.07. - 08.08.
MIN. STAWKA JEDNEGO KUPONU
5 zł
MIN. KURS JEDNEGO KUPONU
1,50
TYPY ZAKŁADÓW
Przedmeczowe i "na żywo"
Pojedyncze i wielokrotne (AKO)
KIEDY WYPŁACIMY NAGRODY?
31.07. (1. ETAP) 09.08. (2. ETAP)
Kupony postawione za pomocą środków bonusowych i wypłacone za pomocą funkcji Cashout nie zaliczają się do promocji.

Zbieraj punkty za każdy wygrany kupon:

Kupony wielokrotne:
5 pkt. za każdą wygraną złotówkę
Kupony pojedyncze
1 pkt. za każdą wygraną złotówkę

Zbieraj punkty i odbieraj bonusy za każdy osiagnięty poziom!

Poziom Kwota bonusu Punkty
1 20 zł 500
2 60 zł 1700
3 200 zł 6200
4 1200 zł 36900
Powyższe nagrody otrzyma każdy, kto osiągnie minimalny pułap punktów.
Bonusy kumulują się! Np. osiągając 4 poziom otrzymasz łącznie 1480 zł bonusu.

EKSTRA PULA NAGRÓD: zmierz się z innymi w klasyfikacji generalnej.
20 Graczy podzieli między siebie pulę 10 000 zł

Miejsce Kwota bonusu
1. 5 000 zł
2. 2 000 zł
3. 1 000 zł
4. 500 zł
5. 400 zł
6. 200 zł
7-10. 100 zł
11-20. 50 zł

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„IGRZYSKA BETCLIC”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej („Promocja”) jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 EUR („Betclic”).

1.2. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”) i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnych. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.3. Promocja obowiązuje od dnia 23.07.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 08.08.2021 r. do godz. 23:59.

1.4. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Promocji podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy posiadają Konto lub zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania Promocji i potwierdzili chęć uczestnictwa poprzez kliknięcie na przycisk „Dołącz”.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania następującej nagrody:

3.1.1. Środków w postaci bonusu, których wysokość zależeć będzie od miejsca zajętego w klasyfikacji końcowej („Klasyfikacja Końcowa”), zgodnie z poniższymi progami:

Miejsce Kwota bonusu
1. 5 000 zł
2. 2 000 zł
3. 1 000 zł
4. 500 zł
5. 400 zł
6. 200 zł
7-10. 100 zł
11-20. 50 zł

3.1.2. Środków w postaci bonusu, których wysokość zależeć będzie od miejsca zajętego w klasyfikacji („Klasyfikacja”), zgodnie z poniższymi progami:

Poziom Kwota bonusu Punkty
1 20 zł 500
2 60 zł 1700
3 200 zł 6200
4 1200 zł 36900

3.2. W celu uzyskania nagrody w ramach Klasyfikacji i/lub Klasyfikacji Końcowej należy, w czasie obowiązywania Promocji, zawrzeć zakład pojedynczy lub wielokrotny o minimalnym kursie 1,50 i za minimalną stawkę w wysokości 5,00 zł na dowolne zdarzenie/a z oferty Betclic („Kupon”).

3.3. Miejsce w Klasyfikacji Końcowej oraz Klasyfikacji przyznane zostanie na podstawie punktów uzyskanych ze zwycięskich Kuponów w następujący sposób:

3.3.1. 5 punktów za każdą złotówkę ze zwycięskiego Kuponu zawartego na zakład wielokrotny.

3.3.2. 1 punkt za każdą złotówkę ze zwycięskiego Kuponu zawartego na zakład pojedynczy.

3.4. Nagrody uzyskane w ramach Klasyfikacji Końcowej oraz Klasyfikacji, a także osobno w ramach Klasyfikacji, kumulują się. Przykłady:

3.4.1. Użytkownik, który zajmie pierwsze miejsce w Klasyfikacji Końcowej oraz uzyska drugi poziom w Klasyfikacji otrzyma bonus o łącznej wysokości 5,080 zł (5,000 zł + 20 zł + 60 zł).

3.4.2. Użytkownik, który nie zostanie sklasyfikowany w Klasyfikacji Końcowej a uzyska 4 poziom w Klasyfikacji otrzyma bonus o łącznej wysokości 1,480 zł (20 zł + 60 zł + 200 zł + 1,200 zł).

3.5. Uzyskana nagroda zostanie przypisana do osobnego salda na Koncie („Saldo Bonusowe”) dnia 31.07.2021 r. w przypadku pierwszego etapu Klasyfikacji oraz dnia 09.08.2021 r. w przypadku drugiego etapu Klasyfikacji oraz Klasyfikacji Końcowej.

3.6. W przypadku, gdy którekolwiek ze zdarzeń objętych Kuponem zostanie anulowane, przerwane, przełożone lub z innych względów nie odbędzie się zgodnie z oficjalnym terminarzem, Kupon nie zostanie zakwalifikowany do Promocji.

3.7. Przed uzyskaniem przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty nagrody, Użytkownik zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dnia przyznania nagrody, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2.00, w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej nagrody („Obrót”).

3.8. Za Kupon nie uznaje się: kuponów obstawionych przy użyciu środków z Salda Bonusowego, kuponów zawierających zakłady na te same wydarzenia (kupony powtarzające się), kuponów rozliczonych w ramach opcji „Cashout”, kuponów zawierających zakłady na „podwójną szansę”, kuponów zawierających zakłady z ofert „Boost” oraz „Super Kursy”, a także kuponów na zakłady systemowe.

3.9. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie cofnięta, a wygrane pochodzące ze środków przyznanych w ramach Promocji zostaną anulowane, jeżeli po jej otrzymaniu, a przed spełnieniem wymogów Obrotu, Użytkownik zleci wypłatę jakichkolwiek środków z Konta.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.

4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności celem przyznania nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2021 r.

6.2. Promocja nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.3. Promocja przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji przez Użytkownika, nagroda oraz wygrane uzyskane przy jej użyciu zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia ze strony Użytkownika, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Konkurs jest zakończony

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.