Pozdrowienia

OBSTAW KRÓLA, PATRZ JAK STRZELA I ODBIERAJ 20 ZŁ ZA KAŻDY GOL


Odliczasz dni do początku Mistrzostw Europy? 📅 My też!

Pewnie czekasz, aż wieczorem wygodnie rozsiądziesz się na kanapie, przed telewizorem... My też! 👀

A skoro czujemy to samo, to może podkręcimy emocje?

Postaw zakład na króla strzelców EURO za min. 80 zł do 11 czerwca i odbieraj bonus w wysokości 20 zł
za każdym razem, gdy zawodnik na którego postawiłeś zdobędzie bramkę w fazie grupowej

Lewandowski, Kane, Mbappe - postaw na swego faworyta. A potem usiądź i... patrz jak strzela 📺

1

Dołącz do promocji klikając przycisk u dołu strony.

1

Postaw zakład na króla strzelców Mistrzostw Europy:

OBSTAW KRÓLA STRZELCÓW
Min. stawka: 80 zł

KIEDY?
Musisz obstawić do 11.06.
(początek Mistrzostw Europy)
ODBIERAJ BONUSY:
ZA KAŻDY JEGO GOL

W FAZIE GRUPOWEJ
KWOTA BONUSU:
20 ZŁ ZA KAŻDY GOL

WYPŁACIMY DZIEŃ PO MECZU!
2

Gdy twój faworyt strzeli w fazie grupowej, otrzymasz bonus!

💰 DO 80 ZŁ BONUSU Każdy Gracz może otrzymać maksymalnie 80 zł bonusu (a więc za cztery gole zdobyte przez jego ulubionego snajpera). Ważne: jeśli postawisz na więcej niż jednego strzelca, do promocji zaliczymy zakład pierwszy chronologicznie.⚡ SZYBKIE WYPŁATY! Nie będziesz długo czekać! Bonusy będziemy wypłacać następnego dnia po meczu, w którym "twój" snajper zawodnik strzeli gola.
Przykład: Postaw 80 zł na to, że Kylian Mbappe zostanie najlepszym strzelcem EURO. Jeśli strzeli dwa gole przeciwko Węgrom, jeden przeciwko Niemcom i jeden przeciwko Portugalii, otrzymasz w sumie 80 zł bonusu.
DOŁĄCZ TUTAJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
''PATRZ JAK STRZELA''

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej („Promocja”) jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 EUR („Betclic”).

1.2. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”) i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnych. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.3. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 11.06.2021 r. do godz. 21:00.

1.4. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Promocji podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy posiadają Konto lub zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania Promocji i potwierdzili chęć uczestnictwa poprzez kliknięcie na przycisk „Dołącz”.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. 3.1. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, uczestniczący Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci bonusu o maksymalnej wysokości 80,00 zł.

3.2. W celu uzyskania Nagrody należy, w dniach od 01.06.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 11.06.2021 r. do godz. 21:00, zawrzeć zakład pojedynczy za minimalną stawkę w wysokości 80,00 zł, typując króla strzelców turnieju UEFA EURO 2020 („Kupon”).

3.3. Uczestniczący Użytkownik otrzyma bonus w wysokości 20,00 zł za każdą bramkę strzeloną przez zawodnika wytypowanego zgodnie z pkt 3.2 powyżej, do maksymalnej liczby czterech tychże bramek.

3.4. Promocją objęty jest wyłącznie etap grupowy turnieju UEFA EURO 2020, tym samym bramki strzelone przez wytypowanego zawodnika na późniejszym etapie turnieju nie będą brane pod uwagę.

3.5. Z Promocji można skorzystać wyłącznie raz. W przypadku więcej niż jednego Kuponu, który spełni warunki określone powyżej, po uwagę brany będzie wyłącznie Kupon obstawiony jako pierwszy w porządku chronologicznym.

3.6. Uzyskana Nagroda zostanie przypisana do osobnego salda na Koncie („Saldo Bonusowe”) dnia następującego po dniu, w którym wytypowany zawodnik strzelił bramkę.

3.7. Przed uzyskaniem przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty Nagrody, Użytkownik zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dnia przyznania Nagrody, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2.00, w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej Nagrody („Obrót”).

3.8. Za Kupon nie uznaje się: kuponów obstawionych przy użyciu środków z Salda Bonusowego, kuponów zawierających zakłady na te same wydarzenia (kupony powtarzające się), kuponów rozliczonych w ramach opcji „Cashout”, kuponów zawierających zakłady na „podwójną szansę”, kuponów zawierających zakłady z ofert „Boost” oraz „Super Kursy”, a także kuponów na zakłady systemowe.

3.9. Decyzja o przyznaniu Nagrody zostanie cofnięta, a wygrane pochodzące ze środków przyznanych w ramach Promocji zostaną anulowane, jeżeli po jej otrzymaniu, a przed spełnieniem wymogów Obrotu, Użytkownik zleci wypłatę jakichkolwiek środków z Konta.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.

4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności celem przyznania Nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

6.2. Promocja nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.3. Promocja przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji przez Użytkownika, Nagroda oraz wygrane uzyskane przy jej użyciu zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia ze strony Użytkownika, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Konkurs jest zakończony

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.