• Zakłady
  • Na żywo
  • Promocje
ODBIERZ BONUS

GWARANTOWANY ZWROT PODATKU!
ODBIERZ DO 100 ZŁ BONUSU

DOŁĄCZ
1

Dołącz do promocji i obstawiaj mecze tenisa.
Liczą się zarówno kupony pojedyncze, jak i AKO.

2

Stawiaj kupony spełniające warunki promocji:

Obowiązująca dyscyplina:
Tenis
Czas trwania:
15-21.02
Min. stawka na kuponie:
brak
Min. kurs na kuponie:
1,80
Obowiązujace zakłady:
Przedmeczowe i LIVE.
Kupony POJEDYNCZE oraz AKO.
transmisje:
Pamiętaj: mecze Australian Open
zobaczysz i obstawisz w Betclic
Przykład: Stawiasz 500 zł na wygraną N. Djokovicia. Stawka netto to 440 zł - podatek 12% wynosi 60 zł. My przyznamy Ci bonus 60 zł.

Kupony postawione za pomocą środków bonusowych i wypłacone za pomocą funkcji Cashout nie zaliczają się do promocji.
3

Nieważne czy kupon wejdzie, czy nie: i tak otrzymasz zwrot podatku!
Możesz postawić kilka kuponów - zwracamy nawet do 100 zł.

Bonusy zostaną przyznane do 23.02. do 16:00.
DOŁĄCZ TUTAJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"CASHBACK AŻ DO 100 ZŁ"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej („Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 EUR („Betclic”).

1.3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”) i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnych. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 16.02.2021 r. od godz. 13:00 do dnia 21.02.2021 r. do godz. 23:59.

1.5. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany Promocji oraz jej wycofanie zostaną zakomunikowane za pośrednictwem Strony.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Promocji podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy posiadają Konto lub zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania Promocji i potwierdzili chęć uczestnictwa poprzez kliknięcie na przycisk „Dołącz”.

2.3. Z tytułu udziału w Promocji Użytkownikowi przysługuje nagroda w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie jednorazowego bonusu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki oraz Współczynnika, o którym mowa w Komunikacie nr 02/2019 dostępnym na Stronie, do maksymalnej kwoty 100,00 zł („Nagroda”). Przykład:

- Stawka brutto: 500,00 zł;

- Stawka netto: stawka brutto (500,00 zł) x Współczynnik (0,88) = 440,00 zł;

- Nagroda: 60,00 zł.

3.2. W celu uzyskania Nagrody należy, w dniach od 16.02.2021 r. od godz. 13:00 do 21.02.2021 r. do godz. 23:59, zawrzeć zakład pojedynczy lub wielokrotny o minimalnym kursie 1,80, za stawkę dowolnej wysokości, na zdarzenia dotyczące meczów tenisa ziemnego(„Kupon”).

3.3. Nagroda zostanie przyznana bez względu na to, czy Kupon jest kuponem przegranym czy zwycięskim.

3.4. Kupony biorące udział w Promocji kumulują się, przy czym bez względu na liczbę Kuponów, Nagroda wyniesie maksymalnie 100,00 zł i zostanie przyznana w formie jednego bonusu.

3.5. W przypadku, gdy przynajmniej jedno ze zdarzeń objętych Kuponem zostanie anulowane lub przełożone przez organizatora, Kupon ten nie zostanie zakwalifikowany do Promocji.

3.6. W przypadku, więcej niż jednego Kuponu, który spełni warunki określone powyżej, po uwagę brane będą Kupony w porządku chronologicznym.

3.7. Uzyskana Nagroda zostanie przypisana do osobnego salda na Koncie („Saldo Bonusowe”) do dnia 23.02.2021 r. do godz. 16:00.

3.8. Przed uzyskaniem przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty Nagrody, Użytkownik zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dnia przyznania Nagrody, do zawarcia i rozliczenia zakładów o minimalnym kursie 2.00, w kwocie równej sześciokrotności uzyskanej Nagrody („Obrót”).

3.9. Za Kupon nie uznaje się: kuponów obstawionych przy użyciu środków z Salda Bonusowego, kuponów zawierających zakłady na te same wydarzenia (kupony powtarzające się), kuponów rozliczonych w ramach opcji „Cashout”, kuponów zawierających zakłady na „podwójną szansę”, a także kuponów zawierających zakłady z ofert „Boost” oraz „Super Kursy”, kuponów na zakłady systemowe.

3.10. Decyzja o przyznaniu Nagrody zostanie cofnięta, a wygrane pochodzące ze środków przyznanych w ramach Promocji zostaną anulowane, jeżeli po jej otrzymaniu, a przed spełnieniem wymogów Obrotu, Użytkownik zleci wypłatę jakichkolwiek środków z Konta.

3.11. Wartość nagrody uzyskanej w związku ze sprzedażą premiową usług wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.

4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności celem przyznania Nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2021 r.

6.2. Promocja nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.3. Promocja przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji przez Użytkownika, Nagroda oraz wygrane uzyskane przy jej użyciu zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia ze strony Użytkownika, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Konkurs jest zakończony

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.