parrainage betclic

Poleć znajomego i złap freebety!

Do freebetu trzeba dwojga... Chcesz zgarnąć dodatkowe środki? Zaproś swoich znajomych do założenia konta w Betclic i odbierz nawet 100 zł FREEBET co miesiąc.


Nagroda dla każdego

Jak mawiał Kazimierz Górski, Ty do mnie, ja do Ciebie... Twoi znajomi również otrzymają 20 zł we freebetachFREEBET , gdy ich konta zostaną zweryfikowane.

Zbieranie drużyny? To proste!

Jeśli Twoje konto Betclic zostało prawidłowo zweryfikowane i dokonałeś już co najmniej jednego depozytu o min. wartości 20 zł, przejdź teraz do zakładki ZBIERZ DRUŻYNĘ znajdującej się w sekcji Moje Konto (ikona obok stanu konta).

Znajdź swój unikalny kod i udostępnij go znajomym.

Twój znajomy musi wprowadzić Twój unikalny kod w formularzu rejestracyjnym.

Po tym, jak twój znajomy zatwierdzi konto i dokona pierwszego depozytu (o wartości min. 20 zł), otrzymacie po 20 zł freebetu.

Środki zostaną przyznane automatycznie.

Odbieraj freebety co miesiąc

Możesz zaprosić tylu znajomych, ilu chcesz, ale miesięcznie możesz otrzymać maks. 5x20 zł. FREEBET
Twoi znajomi, po zatwierdzeniu konta i depozycie (min. 20 zł), jednorazowo otrzymają po 20 zł FREEBET.

Masz wątpliwości?

Sprawdź poniższy regulamin lub wpisz "Zbierz drużynę" w naszym FAQ i zobacz odpowiedzi najpopularniejsze pytania na temat tej promocji.

REGULAMIN PROMOCJI "ZBIERZ DRUŻYNĘ"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia promocji "Zbierz Drużynę" ("Promocja").

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 euro ("Betclic").

1.3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych, a także w aplikacji mobilnej Betclic (łącznie "Strona"), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i podlega zasadom Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony ("Regulamin"), komunikatów publikowanych na Stronie oraz Regulaminu Ogólnego Freebet ("Regulamin Ogólny"), które dostępne są pod adresem strony internetowej https://www.betclic.pl/termsandconditions .

1.4. Promocja obowiązuje od dnia 18.05.2022 roku i trwa do jej odwołania przez Betclic.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Promocji udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które:

2.1.1. zarejestrowały konto stałe użytkownika zgodnie z Regulaminem ("Konto");

2.1.2. dokonały jednorazowej wpłaty o wysokości min. 20 zł na Konto (dotyczy zarówno osoby polecającej jak i zaproszonej);

2.1.3. spełniły warunki opisane w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY OFERTY POWITALNEJ

3.2. Nagrodą w Promocji jest freebet w wysokości 20,00 zł ("Nagroda"), który użytkownik oraz osoba zaproszona przez użytkownika otrzymają po spełnieniu przez osobę zaproszoną przez użytkownika warunków określonych w ppkt 2.1.1. oraz 2.1.2 . powyżej, przy czym wymaga się, aby Konto osoby zaproszonej zostało zarejestrowane przy wykorzystaniu unikalnego kodu uprzednio wygenerowanego przez użytkownika.

3.3. Użytkownik jest uprawniony do wielokrotnego przekazania wygenerowanego unikalnego kodu dowolnej liczbie osób pełnoletnich, przy czym Nagroda może zostać przyznana użytkownikowi nie więcej niż 5 (pięć) razy w ciągu każdego miesiąca trwania Promocji.

3.4. Nagrody przyznawane są automatycznie na Konto po spełnieniu warunków i nie podlegają:

3.4.1. możliwości przeniesienia praw do nich na osobę trzecią;

3.4.2. wymianie na równowartość w gotówce.

3.5. Do przyznanych Nagród stosuje się Regulamin Ogólny.

3.6. Nagrody nie podlegają warunkom obrotu.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@betclic.pl korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie.

4.2. Użytkownik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez użytkownika, a użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik, poprzez wzięcie udziału w Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności przyznania Nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Betclic.

5.3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz przysługujących praw dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2022 roku.

6.2. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, przy czym zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez użytkowników w trakcie trwania Promocji.

6.3. Promocja przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Promocji, Nagroda oraz wygrane uzyskane przy jej użyciu zostaną anulowane. W przypadku wykrycia nadużycia, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.